Vervallen medicatie

Alle vervallen geneesmiddelen kan u binnenbrengen in onze apotheken in Berchem. De verpakking en bijsluiter verwijdert u thuis, lege flessen mogen in de glascontainer. Gebruikte naalden en spuiten brengt u in een gesloten container of PET-fles naar het containerpark. Dit mogen wij niet aanvaarden omwille van het prikgevaar voor de mensen die deze ophalen.