Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging binnen de perken houdt voor een gezien. Als de medische kosten die men zelf moet betalen in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt het ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug.

Dit houdt in dat u alle remgelden (de kosten die u na terugbetaling nog zou moeten opleggen) niet meer hoeft te betalen. Is het plafondbedrag bereikt en haal je in de apotheek geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de maximumfactuur? Dan moet je voor deze geneesmiddelen ook geen remgeld te betalen.

Hoeveel de maximum uitgave bedraagt, hangt af van het gezamenlijk gezinsinkomen. Meer bepaald van het netto belastbaar inkomen van drie jaar eerder (bv. Voor de MAF 2016 baseert men zich op het inkomen van 2013). De gezinssituatie wordt vastgesteld op 1 januari van elk jaar en blijft onveranderd gedurende de rest van dat jaar, tenzij er een kindje wordt geboren.