Buitenlandse producten

Producten die in België niet verkrijgbaar zijn, kunnen wij bestellen in het buitenland, mits een artsenverklaring.