links

nuttige links-apotheek Groenenhoek-apotheek Amicus-apotheek Van De Voorde Berchem

 

Vaccinaties

   
alle info over vaccinaties   www.vacciweb.be
Tropisch instituut Antwerpen   www.itg.be
     

wachtdiensten

   
wachtdienst apothekers 0900 10 500 www.apotheek.be
wachtdienst huisartsen   www.huisarts.be
     

antigifcentrum

   
in geval van absorptie of contact met giftige producten 070 245 245 www.poisoncentre.be
     

Medische nooddiensten

   
dringende medische bijstand en brandweer 100  
Europese noodoproep bij ongeval en agressie 112 www.sos112.be
Federale politie noodoproep bij ongevallen zonder gewonden 101 www.polfed-fedpol.be
Brandwondencentrum 02 268 62 00 www.brandwonden.be
     

Hulp aan kinderen

   
Kind en gezin 078 150 100 www.kindengezin.be
Vermoeden van kindermishandeling 1712 www.kindengezin.be
Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen 116 000 www.childfocus.be
Luistert naar kinderen en jongeren 102 www.awel.be
     
     

hulp

                                                                                               

 

 

Aids-en Soatelefoon 078 15 15 15

www.aidstelefoon.be

Wanda: advies voor je reis   www.wanda.be
Centrum ter preventie van zelfdoding 02 649 95 55 www.preventiezelfdoding.be
Kankerfoon 0800 15 802 www.kanker.be
De druglijn 078 15 10 20 www.druglijn.be
Anonieme Alcoholisten Vlaanderen 03 239 14 15 www.aavlanderen.org
Tabak Stop - Stoppen met roken.  0800 111 00 www.tabakstop.be
Ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling 1712 & 078 15 15 70 www.meldpuntouderenmishandeling.be

Tele-onthaal

106

www.tele-onthaal.be